Вашите въпроси и коментари са ценни за нас, за развитието на Mascus услугите. Ние имаме предвид вашето мнение, и ако сте поставили запитване, ще отговорим при първа възможност.

Кажете ни какво мислите

Моят коментар: *
Искам да отговоря на моя коментар.
Име:
Електронна поща: *
Телефон: *

Контакт

Mascus International BV

Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Холандия

+31 (0)20 707 3687

Nassif Habashi
+31 68 9933 287
nassif@mascus.com