Sell machines on Mascus!

Достигнете до 100 000 купувачи на ден!

Получете повече клиенти

Локално и глобално

Реклами с банери

Популяризирайте вашата фирма сред хиляди потенциални купувачи!

Лого в резултатите от търсенето

Поставете вашето лого и увеличете видимостта на вашите продукти.

Спонсорирани обяви

Спонсорирани обяви

Visibility options

Featured Tag or highlight your ads in the search results and stand out from the competition

Mascus App

Mascus, Always In Your Pocket
Tools for professionals

Решението Mascus Plus

Представяйте своите машини на вашия уебсайт.

Интранет Mascus

Уебстраница за машини втора ръка и вътрешно управление на запасите с една програма...

Инструмент на оферти по е-мейл

Бързо и лесно изпращане на списъка или специални оферти по е-мейл

Издателство Mascus

Създавайте лесно и бързо персонализирани брошури и каталози!

Инструменти за импортиране/експортиране на Mascus

Изнесете стоките си и на други пазари

Указател за цени на Mascus

Получете бързо сравнителни оценки от най-добрите налични данни на пазара.

Адаптирани мобилни приложения от Mascus

Получете своето лично мобилно приложение, за да покажете Вашите машини на клиентите си

Mascus Reporting Tool

Not just reports - but easily accessible, in depth advertisement analysis details!

Inspection app

Inspect used equipment with your phone or tablet!